Press enter to start

Adsorbent do osuszaczy

Granulat pochłaniający wilgoć

do przemysłowych osuszaczy absorpcyjnych.

Podstawowym zadaniem osuszaczy jest eliminacja wody w instalacjach sprężonego powietrza. W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza odbywa się przez środek absorbcyjny - absorbent (granulat pochłaniający wilgoć).

VASCO PARTS oferuje absorbent w postaci tlenku glinu (tlenek aluminium - Al₂O₃, Activated alumina). Są to biało-kremowe, porowate granulki, które mają naturalną zdolność pochłaniania wody z powietrza.  

Zdjęcie produktu  Adsorbent do osuszaczy

Dostarczamy absorbent do osuszaczy absorbcyjnych w zależności od wielkości granulatu:

Wielkość granulatu  Dostępne opakowania
1/4" 6,4 mm  25 kg
3/16" 4,7 mm
1/8" 3,2 mm

Zalety:

  • niski stopień ścieralności
  • ujednolicona wielkości pojedynczej granulki
  • wysoka odporność na kruszenie (zgniecenie)
  • długi czas użytkowania

Zalecamy wymianę całości absorbentu w przypadku:

  • wykrycia obecności oleju w osuszaczu - granulat przesiąknięty olejem nie będzie miał zdolności pochłaniania wody
  • odbarwienia absorbentu
  • wykrycia wody w instalacji sprężonego powietrza