Press enter to start

Adsorbent do osuszaczy

Granulat pochłaniający wilgoć

do przemysłowych osuszaczy absorpcyjnych.

Podstawowym zadaniem osuszaczy jest eliminacja wody w instalacjach sprężonego powietrza. W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza odbywa się przez środek absorbcyjny - absorbent (granulat pochłaniający wilgoć).

VASCO PARTS oferuje absorbent w postaci tlenku glinu (tlenek aluminium - Al₂O₃, Activated alumina). Są to biało-kremowe, porowate granulki, które mają naturalną zdolność pochłaniania wody z powietrza.  

Zdjęcie produktu  Adsorbent do osuszaczy

Dane techniczne adsorbentu Vasco:

Postać białe, kuliste, bez odoru, nierozpuszczalne w wodzie
Granulacja (średnica kulki) 3-5 mm
Rodzaj kryształu x-p
Skład chemiczny Al2O3 (≥93%), Na2O (≤0.3%)
Gęstość nasypowa 0.68-0.72 g/ml
Powierzchnia ≥300 m2/g
Rozmiar porów 0,30-0,45 ml/g
Adsorpcja wody (RH=60%) 17-19 %
Straty przy regeneracji (temp.: 190*C 2h) ≤1.0 %

Zalety:

  • niski stopień ścieralności
  • ujednolicona wielkości pojedynczej granulki
  • wysoka odporność na kruszenie (zgniecenie)
  • długi czas użytkowania

Zalecamy wymianę całości absorbentu w przypadku:

  • wykrycia obecności oleju w osuszaczu - granulat przesiąknięty olejem nie będzie miał zdolności pochłaniania wody
  • odbarwienia absorbentu
  • wykrycia wody w instalacji sprężonego powietrza