Press enter to start

Adsorbent do osuszaczy

Podstawowym zadaniem osuszaczy jest eliminacja wody w instalacjach sprężonego powietrza.
W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza odbywa się przez środek absorbcyjny - absorbent (granulat).

Dostarczamy absorbent do osuszaczy absorbcyjnych w zależności od wielkości granulatu:

Wielkość granulatu  Dostępne opakowania
1/4" 6,4 mm  25 kg
3/16" 4,7 mm
1/8" 3,2 mm

Zalety:

  • niski stopień ścieralności
  • ujednolicona wielkości pojedynczej granulki
  • wysoka odporność na kruszenie (zgniecenie)
  • długi czas użytkowania

Zalecamy wymianę całości absorbentu w przypadku:

  • wykrycia obecności oleju w osuszaczu - granulat przesiąknięty olejem nie będzie miał zdolności pochłaniania wody
  • odbarwienia absorbentu
  • wykrycia wody w instalacji sprężonego powietrza